ghana en verplicht naar de kerk

Vandaag kwam een echtpaar langs op school dat graag zijn kinderen bij ons op school wil hebben. Ze zitten nu op de genabuurde PC-school. Hun kinderen worden daar gepest omdat ze echt christelijk zijn, volgens de ouders. De twee jongens speelden buiten en waren van die prachtige mooie donkere jongetjes. Vader vertelde dat hij vroeger in Ghana ook op een echt christelijke school zat. Ze woonden buiten het dorp en gingen elke dag lopend naar school. Op school werd veel geleerd over de Bijbel en christelijke normen en waarden. Als je naar die school ging, moest je op zondag verplicht naar de kerk. Voor christelijke kinderen heel gewoon, maar moslim kinderen moesten het ook, evenals de kinderen van niet-christenen. Wel een mooie regel eigenlijk. Misschien moeten wij die ook maar invoeren op Veerkracht. En trouwens, bij ons zijn alle leerlingen al christelijk. Geen idee trouwens hoe we het moeten controleren. Of we laten ze verplicht naar dezelfde kerk gaan, zijn we gelijk af van veel kerkelijke verdeeldheid! Moeten we nog wel op zoek naar een goede mix van dominee/priester/voorganger. Of Veerkracht stelt gewoon een bisschop aan…

Nicolaas Jouwe en de DDET

Ooit was ik geabonneerd op het maandblad van de Stichting Door De Eeuwen Trouw. Dat kwam zo. In Hoogeveen, waar ik lid en ook een poosje voorzitter was van het GPJC (de jongerenorganisatie van het GPV), hadden we op een zeker moment contact met Ambonnezen oftewel Zuid-Molukkers. Door de twee treinkapingen in 1975 en 1977 wilde ik weten waar het streven van de Molukkers voor een eigen RMS vandaan kwam. In het blad van de DDET werd daar veel over geschreven. Door er flink over te lezen en door onze contacten met Hoogeveense Molukkers kreeg ik wel door dat de Nederlandse overheid behoorlijk veel boter op zijn hoofd had. Datzelfde gold ook voor de kwestie rond de Papoea’s waar in hetzelfde blad van DDET regelmatig over werd geschreven. Wanneer er dus iets in de krant staat over de vrijheidsstrijd op Irian Jaya (tot 2000) oftewel Nieuw-Guinea, trekt dat mijn aandacht. Deels ook omdat er veel zendelingen hebben gewerkt uit de GKV. De nu 84 jarige Nicolaas Jouwe is op bezoek in Indonesië. Hij heeft jarenlang vanuit Nedeland gestreden voor een vrij land. Nederlandse journalisten worden tegengewerkt omdat ze Jouwe volgen op zijn reis. Een IKON journalist is zelfs uitgewezen. Zo blijkt dat er sinds 1962 nog niet veel is veranderd. Toen werd Irian min of meer ingepikt en sindsdien uitgebuit. De Nederlandse overheid kijkt toe en de “grote wereld” maakt zich al helemaal niet druk over dit soort zaken. Toch is het goed om ons steeds weer te beseffen dat er zeker in het koloniale verleden van ons land, vele, vele fouten gemaakt zijn door onze voorouders. Fouten waar we ons nu nog voor behoren te schamen. Wie even op GOOGLE rondneust vindt daar alles over Papoea en Jouwe.

deurcollecte

Wanneer je blogger bent moet je over veel onderwerpen kunnen schrijven en je mening hebben. Regelmatig als ik iets hoor op de radio of lees in de krant denk ik; hé, daar zit een mooie blog in. Helaas had ik het de laatste weken te druk. Op de radio hoorde ik dat vandaag Geert Wilders zeer boos de Tweede Kamer was uitgestampt. Dat ruimt op, dacht ik. De grappen zullen morgen niet van de lucht zijn, maar de adhesiebetuigingen waarschijnlijk ook niet. Maar dit is veel te veel eer voor een zogenaamde parlementariër die niet eens zijn haar goed weet te verven. Binnenkort zitten alleen nog de CU, het CDA en PvdA in de Tweede Kamer te vergaderen….

Deze week is de deurcollecte voor de ZOA. Een christelijke hulporganisatie voor vluchtelingen. Voor 1 € kunnen ze een kind op Sri Lanka een maand lang eten geven. Vanavond ben ik langs de deuren geweest. Je spreekt je buren eens weer, schuilt even als het regent bij een ander en je krijgt veel positieve reacties. Wanneer mensen niet willen geven vinden ze dat lastig om te zeggen. Sommigen zeggen dan “Sorry…..” De ZOA heeft ook een gironummer trouwens! Maar wie weet is Geert Wilders vandaag met zijn kornuiten gaan collecteren. Bewaking op de achtergrond en flink rammelen met de groene bus. Dat is nog eens een mooie parlementaire bijdrage!

‘kepler’ een vergeefse speurtocht

NASA heeft een nieuwe sataliet de ruimte ingeschoten. Deze moet onderzoeken of er planeten zijn in de onmetelijke ruimte waar leven mogelijk is, zoals op onze aarde. Een rare veronderstelling in het Darwinjaar. Evolutie zou ergens anders, onder andere omstandigheden toch ook volsterekt anders hebben kunnen lopen? Behalve wanneer je denkt dat onze aardse natuurwetten overal gelden in het heelal. Als bijbellezer besef je dat het een vergeefse zoektocht zal zijn. Afgezien van alle wetenschappelijke ontdekkingen die ‘Kepler’ misschien wel zal doen. Ik zelf denk niet dat de Almachtige, de Enige, God, zich laat ontdekken door een sateliet van de NASA.

www.eeninwaarheid.nl

Afgelopen zaterdag stond er in het ND een uitgebreid vraaggesprek met een broeder uit een van onze kerken. Gelukkig kwamen er deze week een paar mooie en weldoordachte reacties in de krant. De broeder van de website EEN IN WAARHEID (hoe bedenk je het , denk ik dan) heeft heel wat kritiek kunnen spuien. Zo jammer dat deze broeder zich bezighoudt met alleen maar te kijken naar wat er fout kan gaan en wat er naar zijn idee fout gaat in de kerk. Wanneer je daarmee doorgaat ben je uiteindelijk alleen zelf nog de ware kerk en zit je zondags in je eentje thuis kerk te spelen. Gaat het altijd ‘goed’ en is er geen kerkenraad of synode of professor die het nog fout kan doen. Graag zou ik broeder Bolt willen oproepen om te verhuizen vanuit Friesland naar Amsterdam. En wanneer u een beetje ingeburgerd bent, kunt u vrijwilliger worden bij Kuria (voor terminele patiënten), bij de Tweede Mijl (daklozenopvang van het Heil des Volks), of gewoon iets doen met pastoraat op een van onze kringen. Ook zijn er genoeg zoekers die graag eens een gesprek willen. Van uw leeftijdscategorie hebben we er in Amsterdam echt te weinig (veel Amsterdamse kerkgangers vonden het veilger en prettiger om te verhuizen naar het ‘midden des lands’). Maar in Amsterdam kunnen we u gebruiken, mensen met uw levenservaring en moed en nog vol goede trouw om zich in te zetten voor ieder die op hun pad komt. Hef eeninwaarheid.nl gewoon op. Roep uw medestanders ook op om hun kritische geluiden een paar jaar te stoppen en zich vol overgave te storten op wat Jezus ons leert in Matteüs 25: 31 vv.

Nogmaals, van harte welkom in Amsterdam, maar dan zonder de waarheid in pacht te hebben.

sam

Dit is Sam, de zoon van Hans en Suzanne. Sam is ons achterneefje. Hij heeft een hele ingewikkelde immuun ziekte en heeft van de zus van Suzane (onze nicht Arianne) een nier en een stuk lever getransplanteerd  gekregen. Via hyves blijven we regelmatig op de hoogte en vandaag staat hij uitgebreid geportretteerd in de Visie met zijn pappa en mamma. En hoe vaak je ook vraagt waar de grenzen in de medische wetenschap liggen, is het zo mooi om te zien, hoe door zo’n ingrijpend gebeuren je ook geweldig dicht bij je Schepper komt. Er kan immers geen haartje van Sams hoofd vallen zonder Gods wil?!

waarom lijden

Wanneer je denkt, hardop zegt en ook gelooft dat de God van de Bijbel, de Enige is… Dan is dat een hoge pretentie. Gisteren hadden we het daarover in de kerk. Vervolgens stonden we ook stil bij het verband tussen die Enige en het lijden in de wereld. Waarom laat God het lijden toe? Waarom valt er zomaar een vliegtuig uit de hemel? Waarom ontploffen bommen in Irak? Waarom is een moeder van een de leerlingen doodziek? Een prachtig boek daarover heet DE UITNODIGING. In dit boek komt de vraag naar het waarom op een hele speicale manier aan de orde. Tegelijkertijd geeft het ook een ander beeld van God. Niet alle vragen krijgen een antwoord en dat is ook wat de Bijbel ons leert. Het kruis waar Christus voor ons stierf is als een Vader en een vriend, die altijd bij je is. Hou God aan Zijn liefde, dan krijg je antwoorden, maar niet alle waarom vragen worden beantwoord. De Enige slaat als vriend en Vader wel zijn armen om je heen!

christelijke poëzie

Gisteren was er in de VU een symposium naar aanleiding van een eeuw  christelijke letterkunde. Boeiende toespraken en veel bezoekers die een geur van christelijke letterkunde verspreiden. De slotspreker was Rien van de Berg; journalist, dichter en ook initiatiefnemer van het ‘Psalmen voor Nu’ project. Hij heeft een prachtig boek uitgegeven met honderden prachtige gedichten van christelijke dichters. Hij sloot af met de volgende prachtige zin: “Je leest tenslotte gedichten om bij je volle verstand het risico te lopen dat ze over jou gaan!’

Een oproep hierbij aan meesters, juffen, leraren en leraressen. Lees regelmatig een gedicht voor aan je groep of klas. Het kan net dat ene gedicht zijn dat het leven van een leerling verandert.

excuses en harde stellingnames

Nu Andries Knevel diep door het stof gaat, is het goed om te bedenken, dat het zinvol is om na te denken over onze harde standpunten. Naar mijn idee is het verkondigen van ‘ijzeren’ meningen niet zonder gevaar. Te vaak moet een aantal jaren later afstand worden genomen van dat soort standpunten. Het is daarom goed om vandaag te bedenken wat je ‘ijzeren’ standpunten zijn. Vervolgens kun je bedenken hoe je over 5 of 10 jaar over deze kwesties denkt. Excuses en spijtbetuigingen, niks mis mee. Maar je kunt ze ook voorkomen. Twijfel kan je soms echt geloofwaardiger maken.

het leven als een musical?

Het is voorjaarsvakantie. Tijd om ‘leuke dingen’ te doen. Mijn vrouw kon via het ROC goedkoop aan kaartjes voor LES MISERABLES komen. Met dochter en haar vriend zijn we dus naar het prachtige theater Carré aande Amstel, geweest. Dat is al een belevenis op zich.

In de musical wordt midden in de revolutionaire ellende veel tot God geroepen en zelfs uitgespeeld dat de ‘goeden’ in de hemel komen. Een mooi gegeven. Je vraagt je af op zo’n moment wat er bij niet-christelijke toeschouwers blijft hangen. Morgen is het zondag, zouden ze er dan nog bij stilstaan?