Wim Helsen

Een Vlaamse caberetier die ver uitstijgt boven 99% van zijn Nederlandse soortgenoten. Zijn absurdistische benadering van de medemens zet je steeds weer aan tot glimlachen en soms een heerlijke onderhuidse hinnik. Juffen en meesters moeten maar vaak naar een show van Wim Helsen. Wanneer ze in school met een beetje van zijn blik naar de leerlingen kijken… genieten!

Een pak voor de broek

Natuurlijk pakt de media breed uit. In Amersfoort sprak een voorganger over opvoeding. In zijn onderwijzing liet hij duidelijk blijken dat hij een voorstander is van de corrigerende tik. Schande wordt er van gesproken. Natuurlijk vraag je op zo’n moment af, of het verstandig is om zo hard te roepen dat je voor het slaan van kinderen bent. In onze huidige cultuur is het ‘not done’ en zelfs bij wet verboden. Ik weet ook wel dat in Gods Woord staat; ‘spaar de roede niet’. De roede lijkt dan in de verte wel wat op de roe van Zwarte Piet. Maar dat is nog geen vrijbrief om er maar op los te slaan. Dat laatste bedoelde de betreffende voorganger ook niet.
Ik kan uit mijn jeugd herinneren dat ik twee keer een pak slaag van mijn vader heb gehad. Van beide keren weet ik ook nog, wat ik echt fout had gedaan. Dat bewuste pak slaag was zeer verdiend, al vond ik het niet leuk. Ik ga hier geen pleit voeren voor pakken slaag. Maar, persoonlijk, vind ik ook dat de overheid zich niet moet bemoeien met corrigerende tikken.

Ik pleit voor gezinnen waar de liefde heerst. Waar ouders echt geven om hun kind(eren). Ik pleit er voor dat vaders en moeders in liefde met elkaar omgaan en daarbij heus wel es een keer woorden hebben. Ik pleit voor ouders die aandacht hebben voor hun kind, op alle vlakken. (lees H18 in het INFORMATIEBOEKJE) Ouders die meekijken met het huiswerk, ouders die het Veerpraatje lezen, ouders die op tijd hun formulieren inleveren. Ouders die op hun vrije zaterdag echt iets doen met hun kinderen. Ouders ook die hun kinderen voorgaan in een goede manier omgaan met de natuur. En daarom ook de GROENE VOETEN week serieus nemen.

Laat het hele verhaal ons maar aan het denken zetten over hoe wij omgaan met onze eigen fouten (corrigeren we onszelf ook met een corrigerende tik?)Laat het ons steeds weer aan het nadenken zetten, hoe we in liefde omgaan met de kinderen die God aan ons heeft toevertrouwd.

arie boomsma

Afgelopen week werd bekend dat Arie Boomsma en de EO uit elkaar gaan. Zeer betreuringswaardeg. Arie was/is samen met Thijs van de Brink een man die de EO smoel geeft. Hij denkt in ieder geval na, over hoe je als Christen op TV laat zien wat het Koninkrijk van God echt kan betekenen in levens van mensen. Ik ben bang dat hiermee een prachtige boodschap voor de wereld, als het ware wordt doorgespoeld. Want hoe mooi sommige EO-programma’s ook zijn, ze zijn vaak alleen maar voor de inside. Arie dacht juist na over de OUTSIDE.

Waarvan akte!

wij kiezen voor eenheid

‘Wij kiezen voor eenheid’ (Manifest voor eenheid)

WIJ KIEZEN VOOR eenheid omdat Christus niet gedeeld is. Christus heeft de muren afgebroken die mensen gescheiden houden. Als Christus muren heeft afgebroken, mogen wij ze niet oprichten. Wij kiezen voor eenheid omdat Christus heeft gebeden: ‘opdat zij één zijn’ (Joh. 17:22).

WIJ KIEZEN VOOR eenheid, omdat er een gezamenlijke opdracht is: het evangelie te verkondigen en een levende kerk te zijn voor mensen van vandaag. Wij geloven dat elk mens Jezus Christus nodig heeft. Veel mensen zijn van het evangelie van Jezus Christus vervreemd geraakt. Voor velen is God de grote onbekende. Velen hebben geen enkele binding meer met de geloofsgemeenschap rond Jezus. De ontkerstening van ons land gaat door en de ontkerkelijking neemt nog steeds toe. Mede daardoor verkeert onze samenleving in een crisis. Er treedt verharding op door individualisme en groepsbelang. De samenhang ontbreekt door een tekort aan medemenselijkheid en sociale bewogenheid. We zijn geroepen geestelijk waakzaam te zijn en te strijden tegen de machten die mensen en samenlevingsverbanden kapot maken. We geloven dat Christus mensen en bevolkingsgroepen bij elkaar brengt.

WIJ KIEZEN VOOR eenheid, in de verscheidenheid. We zijn christenen die tot verschillende kerken behoren. We hebben verschillende achtergronden van cultuur en geschiedenis. We zijn het niet in alles met elkaar eens. In onze leer en ons leven maken we niet altijd dezelfde keuzes. We behoren tot kerken met verschillen geloofsuitingen. We willen dat niet ontkennen.

WIJ KIEZEN TEGEN onverschilligheid of minachting voor elkaar. We erkennen dat we in dit opzicht niet naar de geest van Christus hebben gehandeld. Hij heeft opgedragen dat de één de ander hoger acht dan zichzelf. We hebben maar al te vaak het omgekeerde gedaan. We zijn vaak arrogant geweest en zelfingenomen. Daarmee hebben we de naam van God niet geëerd. Daarmee hebben we onze opdracht om te getuigen van Gods liefde verwaarloosd. Daarmee zijn wij ook zelf de oorzaak van de ontkerstening van Nederland. Wij belijden onze schuld tegenover God en elkaar.

Als volgelingen van Jezus zijn we aan elkaar gegeven. We kunnen elkaar niet missen. Gevestigde kerken kunnen vandaag de dag geen kerk zijn zonder de nieuwe impulsen die van buiten komen: Pinksterkerken, evangelische kerken, migrantenkerken. Omgekeerd kunnen kerken van buiten geen kerk zijn zonder de traditie van kerken en kerkgenootschappen die al lang hun plaats in de Nederlandse samenleving innemen. Samen mogen we kerk zijn.

We willen een verbond sluiten met elkaar door elkaar de broeder- en zusterhand te reiken. We willen elkaar oproepen en helpen om elk afzonderlijk en met elkaar een levende gemeenschap te zijn van broeders en zusters, die leven door de Geest van God. Wij kiezen ervoor het geloof met elkaar te delen, elkaar te bemoedigen en elkaar te stimuleren. We kiezen ervoor met elkaar leerlingen van Jezus te zijn, die de mensen die op onze weg komen, uit te nodigen leerlingen van Jezus te worden.

Bovenstaande tekst is afgelopen week gepubliceerd. Op de bijbehorende site is er meer over te lezen. Van harte stem ik er mee in. Op onze school met leerlingen uit on geveer 40 echt verschillende kerken ervaar ik het elke keer weer als ik met ouders over de identiteit in gesprek raak. Biezoek de site, print de verklaring uit en hang hem op waar ook andere hem kunnen lezen.

metro en europa

Vandaag is de commissie Veerman (genoemd als eventuele nieuwe commissaris voor Nederland in de Europese Commissie) met zijn rapport gekomen over de NZ lijn. Een interessante kwestie, doorgaan of niet met de bouw van deze nieuwe metrolijn. Veerman en cs zeggen; doorgaan. Stoppen kost nog veel meer. Mijn idee; doorgaan en geef geen geld uit aan de herinrichting van de stadsdelen. Dat laatste scheelt heel veel miljoenen. Vervolgens is er nog meer geld te halen, namenlijk bij de PVV. Zij zijn bij de Europese Verkiezingen op 4 zetels uitgekomen. Nu is de PVV van plan om in Europa aan de kant te blijven staan. Scheelt veel geld en dat kan dan naar de NZ lijn. Dom trouwens van veel politici om de PVV te feliciteren. En de meeste journalisten reageren nog dommer. De PVV, anti-Europa optima forma, kun je toch niet serieus nemen. Kijk eens naar de lijsttrekker van de PVV voor Europa, Matlener; echt een schoothondje van Wilders. Ik hoop in 2017 gewoon met de NZ te kunnen reizen in Amsterdam. Ik hoop trouwens ook dat dat de PVV dan inmiddels de weg van de Boerenpartij is gegaan.

ergernissen op de fiets

Soms… moet je ook gewoon es een keer schrijven over dingen die je ergeren. Zoals veel van mijn lezers weten ga ik tegenwoordig vaak op de fiets naar school. Een beetje surrogaat is dat wel, want mijn fiets heeft een electromotertje voor ondersteuning. Het is heerlijk, zeker deze week. Veel wind, lekker zonnetje en vooral ’s ochtends voor achten als het nog rustig is. Er is zoveel moois in de stad te zien!

Maar ’s middags heb ik zo nu en dan de neiging om regelmatig een echt lelijk woord te gebruiken. Fietsers die met met een koptelefoon op rondrijden. Oud en jong die bijna ontzichbare oortjes in hun oren hebben. Bijna een kwart van de fietsers die aan het bellen zijn op de fiets! (Hierbij roep ik minister Camiel Eurlings op om dat te verbieden. Meneer de verkeersofficier Koos Spee kan daar vast wel een goed verhaal bij bedenken! Een boete van €25 lijkt me redelijk.) En dan hebben we ook nog a-sociaal volk dan meent tegen de stroom in te moeten fietsen. Gewoon bijvoorbeeld de verkeerde kant van de gracht nemen of een fietspad met eenrichtingsverkeer. Fietsen is heerlijk maar deze ergernissen zijn heel veel vervelend. Schelden heeft natuurlijk heen enkele zin. Misschien helpt “fietsend blauw op straat’. En tot slot; al die aardige en veel in het geld in het laatje brengende toeristen, die het verschil tussen trottoir, fietspad en rijweg niet kennen, ze hebben geen idee hoe ontzettend vervelend hun domme gedrag is.

Als goedmakertje; alle ergernis is verdwenen wanneer je in de gracht Reinier Sijpkens hoort. Zaterdag hebben we op de Wimmenhove-familiedag met volle teugen genoten toen we hem al muziek makend in de Keizersgracht zagen varen. Voor de aardigheid moet je ook eens kijken op www.muziekboot.nl. Je kunt als je hem tegenkomt zelfs verzoek nummers opgeven. Prachtig wat deze man doet. Met passie en heel veel talent maakt hij je dag goed, tovert glimlachen op gezichten van jong en oud.

glenn gould

Al is het nog vakantie, vandaag toch hard aan het werk voor de Bijbelmethode LEVEND WATER. De platte tekst van deel 4 is nu de deur uit. Op de achtergrond heb ik op zulke momenten vaak radio 4 aan staan. Heerlijk is dat. Zo juist kwam Bach voorbij in een vertolking van Glenn Gould. Deze Amerikaanse pianist was een heel bijzondere en ook heel vreemde man. Maar zijn vertolkingen van Bach zijn wel fantastisch. Het mooie is dat je hem op de achtergrond hoort steunen en kreunen. Zo gaat Glenn Gould op in zijn muziek. Het moet als het ware zijn hele lijf doortrokken hebben. Soms kom je in de betere platenzaak (lekker ouderwets woord) nog wel eens een aanbieding tegen. Meenemen, raad ik aan! Helaas, ik kan er alleen maar van genieten. Ik kom niet verder dan ‘vader Jakob’ op de piano.

dodenherdenking 4 mei 2009

Vandaag is het weer zover. Op honderden plaatsen wordt een herdenking gehouden. Ook als school doen we dat. In stille optocht, bloemen en vlag voorop, gaan we naar de Haarlemmerweg. Daar staat het door de school geadopteerde monument. We staan stil bij een gebeurtenis van 65 jaar geleden. Een verzetsgroep had een trein laten ontsporen. Aan de overkant van de Harlemmertrekvaart lag de spoorlijn Haarlem-Amsterdam. Als vergelding schoten daarom de Duitsers drie verzetslieden dood op de Haarlemmerweg. Later werden ze begraven in de duinen. Hun graf is nu te vinden op de Erebegraafplaats in Bloemendaal. Zou de verzetsgroep ooit bdacht hebben dat hun daad drie mensenlevens waard was? Lastige vraag natuurlijk achteraf. Maar het zet ons wel scherp hoe wij vandaag moeten reageren op discriminatie, uitsluiting, foute politiek en ga zo maar door.

De EO zendt deze dagen een documentaire uit over Gerrit Gunnnink. Hij was in de oorlog lid van een KP. In de documentaire komen bovenstaande vragen op een indringende mnier aan de orde. Van harte aanbevolen!

martin bril


Gisteren overleed Martin Bril. Hij was schrijver, columnist en ook trad hij soms op in het theater. Ook was hij regelmatig te zien op TV. Martin Bril was een bijzonder mens. Ik hield vooral van zijn stem. Een prachtige stem. Een stem die wel wat weg had van de stem van Bob Dylan. Van de laatste was hij fan. Ik ook trouwens. Daarnaast schreeft hij prachtige boeken. Zeer lezenswaardig is zijn boek over Napoleon. Zijn manier van verhalen vertellen, zijn manier van observeren, veel gereformeerden zouden daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Martin Bril stierf te jong werd gezegd in krant en op TV. Hoe wreed kan het leven zijn, zegt men. Ik bid dat onze goede God zich ook over Martin Bril ontfermd.