Categorie: wetenschap

Jan Reyers in Egypte

De berichten vandaag uit Egypte zijn heel dubbel. De bevolking komt in opstand, de regering staat zwaar onder druk. Maar er zal nog heel wat water door de Nijl moeten stromen voordat er echte vrijheid zal zijn denk ik. Je hoopt echt dat het land wat democratischer zal worden. Mijn gedachten gaan dan ook naar ouders van GBS Veerkracht die uit Egypte komen. Ze zullen deze dagen in zeer grote spanning doorbrengen. Een paar weken geleden al een aanslag op een Koptische kerk en daarom ook angst rond het gebouw van de Koptische Kerk aan het Mosplein in Noord.

Wie iets meer wil weten over Egypte moet uit de serie van Jan Reyers (België), deel 3 gaan bekijken. Deel  1 en 2 waren ook zeer boeiend en zijn ook nog wel te vinden op de Belgische uitzending gemist.  Indrukwekkende verhalen en vergezichten. Maar met deel 3, kijk je ook wat anders naar de verschrikkelijke beelden op het journaal. Trouwens dezelfde serie wordt ook uitgezonden door de VPRO.

Burn-out en de relativiteitstheorie

De man zit thuis met behoorlijke vermoeidheidsklachten. Wanneer hij teveel bezig is met zijn werk of  zich druk maakt, krijgt hij last van hoofdpijn. De man gaat naar de huisarts die dezelfde naam heeft als de beroemde arts uit Lambarene. De huisarts vertelt de man, dat zijn klachten duiden op burn-out. Bij een vervolgbezoek wijst de huisarts de man op een boek over burn-out; jij leest immers graag. “Je kunt dan beter voor jezelf inschatten in welke fase je zit.”  Helaas staat het burn-out boek niet op de plank bij de huisarts. Enig googelen levert zowel de goede titel als de schrijfster op. Bij de grootste boekhandel in Amsterdam heeft de man het boek zo in handen. Enig bladeren levert al snel weer hoofdpijn op. De man struint daarom maar verder op de afdeling ramsj. Ongelooflijk hoe veel prachtige boeken daar in mooie stapels liggen. De man vindt tussen alle aanbiedingen de biografie over Albert Einstein.  De man bedenkt dat relativeren altijd een van zijn sterke kanten is geweest.  Wie weet kan hij nog wat opsteken van dit boek over de man die bekend is geworden met E=mc² en de relativiteitstheorie. Thuis gekomen gaat de man lezen en ontdekt dat het een zeer geroemde en ook een zeer goed leesbare biografie is. Ondanks zijn burn-out leert hij veel over deze zeer bijzondere man, zijn leven en vooral zijn manier van denken.   Alleen al in de inleiding komt de man een drietal uitspraken tegen die tot nadenken stemmen.

  • ” In de geschiedenislessen moet uitgebreid aandacht worden besteed aan diegenen die met hun onafhankelijke karakter en autonome beoordelingsvermogen de mensheid een gunst hebben bewezen.”
  • “Kritische opmerkingen van leerlingen moeten vriendschappelijk worden opgevat.”
  • En tot slot: “Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis.”

De man wordt door de bedrijfsarts doorgestuurd naar een firma waar alleen maar psychologen werken. Het gebouw is genoemd naar Einstein. De hal van het gebouw is behangen met de foto van de bijzondere Nobelprijswinnaar en een aantal onbegrijpelijke wiskundige formules. Op de vierde verdieping zit de man al snel lijsten in te vullen die erg lijken op de lijsten, die hij ooit invulde over leerlingen die moesten worden doorverwezen. De psycholoog in het Einstein-gebouw stelt een dag later ook vast dat de man burn-out is. Of zeg je; een burn-out heeft?

Ter aanbeveling; in de ramsj: € 12,50

PS Op pagina 285 staat uitgelegd dat Einstein zelf niets moest hebben van de koppeling tussen relativiteitstheorie en relativisme. Ik wil me zelf trouwens ook geen relativist noemen. (Einstein noemde zijn theorie liever ’theorie van de onveranderlijkheid’.)

gescheurde enkelband

Een misstap, gekneusde vingers en thuisgekomen mijn enkel helemaal opgezwollen. Daarom ging het deze week niet op school en achter de computer. Met je been omhoog, dan wordt je nederig gehouden. Mooi veel tijd om te lezen. De krant, het laatste boek van James Kennedy en ook blogs. Interessant om zo bij te blijven op spiritueel gebied. Vooral de blogs van Jos Douma blijven echt boeien. In de laatste blogs wijst hij er op, dat de kerk zich in de eerste plaats zal moeten bekommeren om de ziel van de gemeenteleden. En ach… dan is er niets nieuws onder de zon. Meer dan vijfentwintig jaar geleden las ik het boek van de toenmalige kamper hoogleraar Trimp over het ambt van ouderling. De belangrijkste aanbeveling heb ik nooit vergeten. Trimp adviseerde altijd op het huisbezoek de vraag te stellen: ‘Broeder en of zuster, hoe staat het met uw ziel?’

mijn jaaroverzicht 2009

De kranten, de tv en ook de radio staan deze dagen bol van de jaaroverzichten en het terugblikken. Het kan haast niet anders of je gaat daardoor zelf ook nadenken over wat er in een jaar gebeurd is. Daarom mijn eigen overzicht. Natuurlijk is het maar een keuze, een persoonlijke. En het is voor mijn weblog, ook dat legt beperkingen op.

LEVEND WATER
Dit jaar verscheen rond de zomervakantie het 4e deel van de Bijbelmethode Levend Water. Nadat het project voor groep 8 tot en met 5 was afgerond, kwam er een doorstart voor groep 4 tot en met 1. Het belangrijkste van de methode is wel dat de bijbelvertellingen nog steeds centraal staan. Het meest niet zichtbare is dan ook de handleiding. Deze is via de website te downloaden en tegenwoordig ook in gedrukte vorm beschikbaar. Als projectleider ben ik trots dat de methode een succes is en zeer goed ontvangen binnen de gereformeerde scholen. Gelukkig zijn ook er steeds meer christelijke scholen die de methode aanschaffen. Ook is een editie van de werkboeken in de Herziene Statenvertaling. Komend voorjaar verschijnt het materiaal voor groep 3. Voor deze groep ontwikkelen we een prachtig ‘knieboek’.

AANBOUW
Onze jongste dochter ging in het voorjaar van 2009 de deur uit. Om het lege gevoel een beetje naar de achtergrond te duwen zijn we samen met de buren gaan uitbouwen. Omdat we van de gemeente Diemen een stukje grond konden bijkopen was het interessant om na te gaan denken over uitbreiding van de woonkamer. Het project vergde flink wat voorbereiding; aannemer zoeken, nadenken over wat je wel en niet wilt en ook zelfwerkzaamheid. Het resultaat mag er zijn. De firma HCB uit Oostzaan zij met ere genoemd. En tot op de dag van vandaag zijn we ontzettend blij met de ruime woonkamer die we nu hebben.

MUZIEK
In 2009 zijn we met regelmaat naar het Concertgebouw geweest. Al een aantal jaren hebben we een abonnement op het Nederlands Philharmonisch Orkest. Heerlijk om over te geven aan de meest uiteenlopende klassieke muziek. Daarnaast is het ook een voorrecht om zo dicht bij het Concertgebouw te wonen dat het gemakkelijk op de fiets is te doen. Het mooie van een abonnement is dat je elke keer weer verrast wordt. Een hoogtepunt was dit jaar de presentatie van de VEERKRACHT CD. Een mooie compliatie van succesnummers en het Veerkrachtlied. Trouwens nog steeds verkrijgbaar!
In oktober zijn we naar het optreden geweest van de ‘Sons of Korah’. Een groep Australische musici die de psalmen op een geweldige manier ten gehore brengen. Een hoogtepunt! http://www.sonsofkorah.com/

KERK EN SCHOOL
In school zijn we na de zomervakantie gestart met het Afrikaproject. Een van de mooiste onderdelen daarvan is dat we ook Afrikaanse kerkdiensten bezoeken. Zo is er al een keer een groep van school naar een Ghanese kerkdienst in Amsterdam-ZO geweest. Zo ontstaat er nog meer begrip voor elkaars kerkelijke culturen.
Bijzonder is dat veel leerkrachten van school echt betrokken zijn bij het werk van hun eigen gemeente. Of dat nu op gebied van gemeentestichting ligt, of op het gebied van muziek of kinderwerk; het is wel werken in Gods Koninkrijk.
Mooi is in dit verband ook dat de predikant van mijn eigen gemeente, de OPK, op bezoek kwam met een mede kerkenraadslid. Uitgebreid hebben we doorgepraat over het verband tussen school en kerk. Ikzelf ervaar het als hernieuwde belangstelling. In onze eigen gemeente zijn er 60 kinderen tussen 10 en 0 jaar. Een geweldig mooi gegeven! Het stelt vervolgens gezinnen voor de vraag over hoe we een school kiezen, wanneer een kind 4 jaar wordt. De komende jaren zal daar hopelijk nog veel over gesproken worden.

SAMEN
In school ontmoeten we elke keer weer ouders die lid zijn van de meest uiteenlopende kerken in Amsterdam. Ik persoonlijk ervaar dat elke keer als bemoedigend en mooi. Natuurlijk zijn er vele, vele verschillen. Natuurlijk zou je sommige kerken willen hervormen. Dat laatste is trouwens niet mijn taak als schooldirecteur.
Mooiste gebeurtenis in dit verband was dat op 18 juni 2009 de GKV en de CGK in Amsterdam elkaar erkenden als kerken van Jezus Christus en er daardoor volledige plaatselijke samenwerking kan ontstaan.

TE WIT
Onze Amsterdamse overheid houdt van alles bij. Zeker waar het gaat om kleur en prestaties. Een mooi voorbeeld daarvan is dat een gemeentelijk rapport uitspreekt dat de kleur van onze school te wit is voor de wijk Slotermeer-Geuzenveld. Een vreemde constatering aangezien wij een school voor heel Amsterdam zijn en zelfs voor leerlingen van buiten de gemeentelijke grenzen. Helaas haal je dan op een vreemde manier de krant van Amsterdam.

metro en europa

Vandaag is de commissie Veerman (genoemd als eventuele nieuwe commissaris voor Nederland in de Europese Commissie) met zijn rapport gekomen over de NZ lijn. Een interessante kwestie, doorgaan of niet met de bouw van deze nieuwe metrolijn. Veerman en cs zeggen; doorgaan. Stoppen kost nog veel meer. Mijn idee; doorgaan en geef geen geld uit aan de herinrichting van de stadsdelen. Dat laatste scheelt heel veel miljoenen. Vervolgens is er nog meer geld te halen, namenlijk bij de PVV. Zij zijn bij de Europese Verkiezingen op 4 zetels uitgekomen. Nu is de PVV van plan om in Europa aan de kant te blijven staan. Scheelt veel geld en dat kan dan naar de NZ lijn. Dom trouwens van veel politici om de PVV te feliciteren. En de meeste journalisten reageren nog dommer. De PVV, anti-Europa optima forma, kun je toch niet serieus nemen. Kijk eens naar de lijsttrekker van de PVV voor Europa, Matlener; echt een schoothondje van Wilders. Ik hoop in 2017 gewoon met de NZ te kunnen reizen in Amsterdam. Ik hoop trouwens ook dat dat de PVV dan inmiddels de weg van de Boerenpartij is gegaan.

het element

Omdat een andere blogger mij er op attent maakte heb ik het boek, met de wat aparte titel HET ELEMENT, gekocht. Vreemd is het eigenlijk wel, dat iemand zo enthousiast over een bepald boek iets zegt, dat je daardoor geraakt wordt. Eenmaal bij de grootste boekhandel van Amsterdam werd ik overtuigd door de ondertitel. ‘Als passie en talent samenkomen’. En die ondertitel is voor een schoolmeester zeer herkenbaar. Want wanneer die twee elementen bij elkaar komen, dan ontstaat er vaak iets moois in de klas en bij leerlingen. Professor Wim ter Horst (de christelijke pedagoog) spreekt in zijn boeken vaak over Gouden Momenten. Anderen spreken van Shining Eyes. En Ken Robinson spreekt over Het Element!

Het gaat er om dat jij bij leerlingen echt ontdekt waar hun talenten liggen. Die talenten kunnen zo divers zijn. Zo divers als God ons allemaal gemaakt heeft. Vervolgens moet je dan met passie aan het werk met die leerlingen. Hen laten ontdekken waar bij hen de passie zit, ze positief benaderen, ze laten groeien in de dingen die ze goed kunnen. Ach ja, het worden dan niet allemaal beroemdheden of bekende kunstenaars, of … Maar kinderen moeten ontdekken waar ze sterk in zijn en waar ze voor willen gaan! Een lage CITO score doet er dan helemaal niet meer toe. Een leerling op school zei; ik ga toch met mijn handen werken. Zijn ogen straalden daarbij!

Daarom; zeer aanbevelingswaardig, HET ELEMENT.

‘kepler’ een vergeefse speurtocht

NASA heeft een nieuwe sataliet de ruimte ingeschoten. Deze moet onderzoeken of er planeten zijn in de onmetelijke ruimte waar leven mogelijk is, zoals op onze aarde. Een rare veronderstelling in het Darwinjaar. Evolutie zou ergens anders, onder andere omstandigheden toch ook volsterekt anders hebben kunnen lopen? Behalve wanneer je denkt dat onze aardse natuurwetten overal gelden in het heelal. Als bijbellezer besef je dat het een vergeefse zoektocht zal zijn. Afgezien van alle wetenschappelijke ontdekkingen die ‘Kepler’ misschien wel zal doen. Ik zelf denk niet dat de Almachtige, de Enige, God, zich laat ontdekken door een sateliet van de NASA.

sam

Dit is Sam, de zoon van Hans en Suzanne. Sam is ons achterneefje. Hij heeft een hele ingewikkelde immuun ziekte en heeft van de zus van Suzane (onze nicht Arianne) een nier en een stuk lever getransplanteerd  gekregen. Via hyves blijven we regelmatig op de hoogte en vandaag staat hij uitgebreid geportretteerd in de Visie met zijn pappa en mamma. En hoe vaak je ook vraagt waar de grenzen in de medische wetenschap liggen, is het zo mooi om te zien, hoe door zo’n ingrijpend gebeuren je ook geweldig dicht bij je Schepper komt. Er kan immers geen haartje van Sams hoofd vallen zonder Gods wil?!

duurzaamheid

Bij Pauw en Witteman werd gediscussieerd over duurzaamheid. Led-lampjes als cadeautje en sportauto’s met een accu. De laatste heeft een radius van 300 km. Mijn fiets heeft een radius, wanneer beide accu’s er aanhangen, van ongeveer 80 km. Geweldig naar je werk of de kerk. Het is leuk, verfrissend, avontuurlijk, gezond en ook nog duurzaam. Met het FIETSENPLAN heb je dan vervolgens ook nog belastingvoordeel!