Categorie: politiek

Rouvoet

André RouvoetGisteren heeft de Christen Unie haar verjaardag gevierd. Tien jaar zijn ze geworden. En eerlijk is eerlijk, ik ben nog steeds van harte een meelevend lid. Natuurlijk er vallen best kantekeningen te maken. Het vreemde Irak-standpunt, ik kan er geen kaas van maken. Maar zelfs daar steken de twijfels op, bij het zien van de ‘House of Saddam’ serie op Canvas. En het gedoe indertijd rond Veling, het verdient geen schoonheidsprijs. En toch… Rouvoet doet het uitstekend. Natuurlijk hebben ze zich drie jaar geleden een beetje laten afschepen. Defensie, waterstaat en gezinsbeleid; het komt vast niet in de geschiedenisboekjes. Toch dwingen de bewindslieden en de fractie ons respect af. En André Rouvoet steekt ver boven veel politici uit. Zeker boven Balkenende en Bos. In 2012 gaan we dus opnieuw voor de coalitie CDA, PvdA en CU. Ook al is het misschien ‘wishfull thinking’, graag met Rouvoet als premier en ik persoonlijk zou graag Wijffels en Asscher als vice-premiers zien. Dus ook bij de verkiezingen op 3 maart, stem CU, of het nu in Amsterdam is of Assen, Lutjebroek of Leerdam.

mijn jaaroverzicht 2009

De kranten, de tv en ook de radio staan deze dagen bol van de jaaroverzichten en het terugblikken. Het kan haast niet anders of je gaat daardoor zelf ook nadenken over wat er in een jaar gebeurd is. Daarom mijn eigen overzicht. Natuurlijk is het maar een keuze, een persoonlijke. En het is voor mijn weblog, ook dat legt beperkingen op.

LEVEND WATER
Dit jaar verscheen rond de zomervakantie het 4e deel van de Bijbelmethode Levend Water. Nadat het project voor groep 8 tot en met 5 was afgerond, kwam er een doorstart voor groep 4 tot en met 1. Het belangrijkste van de methode is wel dat de bijbelvertellingen nog steeds centraal staan. Het meest niet zichtbare is dan ook de handleiding. Deze is via de website te downloaden en tegenwoordig ook in gedrukte vorm beschikbaar. Als projectleider ben ik trots dat de methode een succes is en zeer goed ontvangen binnen de gereformeerde scholen. Gelukkig zijn ook er steeds meer christelijke scholen die de methode aanschaffen. Ook is een editie van de werkboeken in de Herziene Statenvertaling. Komend voorjaar verschijnt het materiaal voor groep 3. Voor deze groep ontwikkelen we een prachtig ‘knieboek’.

AANBOUW
Onze jongste dochter ging in het voorjaar van 2009 de deur uit. Om het lege gevoel een beetje naar de achtergrond te duwen zijn we samen met de buren gaan uitbouwen. Omdat we van de gemeente Diemen een stukje grond konden bijkopen was het interessant om na te gaan denken over uitbreiding van de woonkamer. Het project vergde flink wat voorbereiding; aannemer zoeken, nadenken over wat je wel en niet wilt en ook zelfwerkzaamheid. Het resultaat mag er zijn. De firma HCB uit Oostzaan zij met ere genoemd. En tot op de dag van vandaag zijn we ontzettend blij met de ruime woonkamer die we nu hebben.

MUZIEK
In 2009 zijn we met regelmaat naar het Concertgebouw geweest. Al een aantal jaren hebben we een abonnement op het Nederlands Philharmonisch Orkest. Heerlijk om over te geven aan de meest uiteenlopende klassieke muziek. Daarnaast is het ook een voorrecht om zo dicht bij het Concertgebouw te wonen dat het gemakkelijk op de fiets is te doen. Het mooie van een abonnement is dat je elke keer weer verrast wordt. Een hoogtepunt was dit jaar de presentatie van de VEERKRACHT CD. Een mooie compliatie van succesnummers en het Veerkrachtlied. Trouwens nog steeds verkrijgbaar!
In oktober zijn we naar het optreden geweest van de ‘Sons of Korah’. Een groep Australische musici die de psalmen op een geweldige manier ten gehore brengen. Een hoogtepunt! http://www.sonsofkorah.com/

KERK EN SCHOOL
In school zijn we na de zomervakantie gestart met het Afrikaproject. Een van de mooiste onderdelen daarvan is dat we ook Afrikaanse kerkdiensten bezoeken. Zo is er al een keer een groep van school naar een Ghanese kerkdienst in Amsterdam-ZO geweest. Zo ontstaat er nog meer begrip voor elkaars kerkelijke culturen.
Bijzonder is dat veel leerkrachten van school echt betrokken zijn bij het werk van hun eigen gemeente. Of dat nu op gebied van gemeentestichting ligt, of op het gebied van muziek of kinderwerk; het is wel werken in Gods Koninkrijk.
Mooi is in dit verband ook dat de predikant van mijn eigen gemeente, de OPK, op bezoek kwam met een mede kerkenraadslid. Uitgebreid hebben we doorgepraat over het verband tussen school en kerk. Ikzelf ervaar het als hernieuwde belangstelling. In onze eigen gemeente zijn er 60 kinderen tussen 10 en 0 jaar. Een geweldig mooi gegeven! Het stelt vervolgens gezinnen voor de vraag over hoe we een school kiezen, wanneer een kind 4 jaar wordt. De komende jaren zal daar hopelijk nog veel over gesproken worden.

SAMEN
In school ontmoeten we elke keer weer ouders die lid zijn van de meest uiteenlopende kerken in Amsterdam. Ik persoonlijk ervaar dat elke keer als bemoedigend en mooi. Natuurlijk zijn er vele, vele verschillen. Natuurlijk zou je sommige kerken willen hervormen. Dat laatste is trouwens niet mijn taak als schooldirecteur.
Mooiste gebeurtenis in dit verband was dat op 18 juni 2009 de GKV en de CGK in Amsterdam elkaar erkenden als kerken van Jezus Christus en er daardoor volledige plaatselijke samenwerking kan ontstaan.

TE WIT
Onze Amsterdamse overheid houdt van alles bij. Zeker waar het gaat om kleur en prestaties. Een mooi voorbeeld daarvan is dat een gemeentelijk rapport uitspreekt dat de kleur van onze school te wit is voor de wijk Slotermeer-Geuzenveld. Een vreemde constatering aangezien wij een school voor heel Amsterdam zijn en zelfs voor leerlingen van buiten de gemeentelijke grenzen. Helaas haal je dan op een vreemde manier de krant van Amsterdam.

treurig omroepland


Minister Plasterk is vaak best een aardige man. Maar vandaag is hij wel op een hele foute manier in het nieuws. Hij maakte bekend dat er twee nieuwe omroepen bijkomen. Een omroep met de vreemde naam POWND en de ander heet zoiets als; WNL. POWND komt voort uit GEEN STIJL. De laatste is een heel vervelende website, die schopt en er vreugde in schept om anderen belachelijk te maken. En WNL komt voort uit de gelederen van de TELEGRAAF. Nou… Nederland gaat er op vooruit zeg.

Nog veel triester is het dat LINK nu uit de ether en van de buis verdwijnt. Een omroep die heel seriueus iets aan het milieu wil doen, moet het dus afleggen tegen de foute lach en besmuikte journalistiek.

DSB

Sommigen roepen, DSB; weg er mee. Je zult daar maar een heleboel geld hebben staan. Toch blijft het een intrigerend verhaal. Die meneer Dirk Scheringa, ooit agent, nu bankdirecteur in “ruste”. Hoe kunnen mensen er toch steeds weer instinken? Uiteindelijk draait het toch om hebzucht, steeds weer komt het slechte van de mens boven. Je moet toch snapppen dat als die meneer Dirk een eigen bank heeft, een eigen voetbalclub, een eigen schaatsploeg, een eigen museum… Wil je dan net zoveel? Steeds maar groter?

arie boomsma

Afgelopen week werd bekend dat Arie Boomsma en de EO uit elkaar gaan. Zeer betreuringswaardeg. Arie was/is samen met Thijs van de Brink een man die de EO smoel geeft. Hij denkt in ieder geval na, over hoe je als Christen op TV laat zien wat het Koninkrijk van God echt kan betekenen in levens van mensen. Ik ben bang dat hiermee een prachtige boodschap voor de wereld, als het ware wordt doorgespoeld. Want hoe mooi sommige EO-programma’s ook zijn, ze zijn vaak alleen maar voor de inside. Arie dacht juist na over de OUTSIDE.

Waarvan akte!

Nicolaas Jouwe en de DDET

Ooit was ik geabonneerd op het maandblad van de Stichting Door De Eeuwen Trouw. Dat kwam zo. In Hoogeveen, waar ik lid en ook een poosje voorzitter was van het GPJC (de jongerenorganisatie van het GPV), hadden we op een zeker moment contact met Ambonnezen oftewel Zuid-Molukkers. Door de twee treinkapingen in 1975 en 1977 wilde ik weten waar het streven van de Molukkers voor een eigen RMS vandaan kwam. In het blad van de DDET werd daar veel over geschreven. Door er flink over te lezen en door onze contacten met Hoogeveense Molukkers kreeg ik wel door dat de Nederlandse overheid behoorlijk veel boter op zijn hoofd had. Datzelfde gold ook voor de kwestie rond de Papoea’s waar in hetzelfde blad van DDET regelmatig over werd geschreven. Wanneer er dus iets in de krant staat over de vrijheidsstrijd op Irian Jaya (tot 2000) oftewel Nieuw-Guinea, trekt dat mijn aandacht. Deels ook omdat er veel zendelingen hebben gewerkt uit de GKV. De nu 84 jarige Nicolaas Jouwe is op bezoek in Indonesië. Hij heeft jarenlang vanuit Nedeland gestreden voor een vrij land. Nederlandse journalisten worden tegengewerkt omdat ze Jouwe volgen op zijn reis. Een IKON journalist is zelfs uitgewezen. Zo blijkt dat er sinds 1962 nog niet veel is veranderd. Toen werd Irian min of meer ingepikt en sindsdien uitgebuit. De Nederlandse overheid kijkt toe en de “grote wereld” maakt zich al helemaal niet druk over dit soort zaken. Toch is het goed om ons steeds weer te beseffen dat er zeker in het koloniale verleden van ons land, vele, vele fouten gemaakt zijn door onze voorouders. Fouten waar we ons nu nog voor behoren te schamen. Wie even op GOOGLE rondneust vindt daar alles over Papoea en Jouwe.

deurcollecte

Wanneer je blogger bent moet je over veel onderwerpen kunnen schrijven en je mening hebben. Regelmatig als ik iets hoor op de radio of lees in de krant denk ik; hé, daar zit een mooie blog in. Helaas had ik het de laatste weken te druk. Op de radio hoorde ik dat vandaag Geert Wilders zeer boos de Tweede Kamer was uitgestampt. Dat ruimt op, dacht ik. De grappen zullen morgen niet van de lucht zijn, maar de adhesiebetuigingen waarschijnlijk ook niet. Maar dit is veel te veel eer voor een zogenaamde parlementariër die niet eens zijn haar goed weet te verven. Binnenkort zitten alleen nog de CU, het CDA en PvdA in de Tweede Kamer te vergaderen….

Deze week is de deurcollecte voor de ZOA. Een christelijke hulporganisatie voor vluchtelingen. Voor 1 € kunnen ze een kind op Sri Lanka een maand lang eten geven. Vanavond ben ik langs de deuren geweest. Je spreekt je buren eens weer, schuilt even als het regent bij een ander en je krijgt veel positieve reacties. Wanneer mensen niet willen geven vinden ze dat lastig om te zeggen. Sommigen zeggen dan “Sorry…..” De ZOA heeft ook een gironummer trouwens! Maar wie weet is Geert Wilders vandaag met zijn kornuiten gaan collecteren. Bewaking op de achtergrond en flink rammelen met de groene bus. Dat is nog eens een mooie parlementaire bijdrage!