Categorie: school

het element

Omdat een andere blogger mij er op attent maakte heb ik het boek, met de wat aparte titel HET ELEMENT, gekocht. Vreemd is het eigenlijk wel, dat iemand zo enthousiast over een bepald boek iets zegt, dat je daardoor geraakt wordt. Eenmaal bij de grootste boekhandel van Amsterdam werd ik overtuigd door de ondertitel. ‘Als passie en talent samenkomen’. En die ondertitel is voor een schoolmeester zeer herkenbaar. Want wanneer die twee elementen bij elkaar komen, dan ontstaat er vaak iets moois in de klas en bij leerlingen. Professor Wim ter Horst (de christelijke pedagoog) spreekt in zijn boeken vaak over Gouden Momenten. Anderen spreken van Shining Eyes. En Ken Robinson spreekt over Het Element!

Het gaat er om dat jij bij leerlingen echt ontdekt waar hun talenten liggen. Die talenten kunnen zo divers zijn. Zo divers als God ons allemaal gemaakt heeft. Vervolgens moet je dan met passie aan het werk met die leerlingen. Hen laten ontdekken waar bij hen de passie zit, ze positief benaderen, ze laten groeien in de dingen die ze goed kunnen. Ach ja, het worden dan niet allemaal beroemdheden of bekende kunstenaars, of … Maar kinderen moeten ontdekken waar ze sterk in zijn en waar ze voor willen gaan! Een lage CITO score doet er dan helemaal niet meer toe. Een leerling op school zei; ik ga toch met mijn handen werken. Zijn ogen straalden daarbij!

Daarom; zeer aanbevelingswaardig, HET ELEMENT.

ghana en verplicht naar de kerk

Vandaag kwam een echtpaar langs op school dat graag zijn kinderen bij ons op school wil hebben. Ze zitten nu op de genabuurde PC-school. Hun kinderen worden daar gepest omdat ze echt christelijk zijn, volgens de ouders. De twee jongens speelden buiten en waren van die prachtige mooie donkere jongetjes. Vader vertelde dat hij vroeger in Ghana ook op een echt christelijke school zat. Ze woonden buiten het dorp en gingen elke dag lopend naar school. Op school werd veel geleerd over de Bijbel en christelijke normen en waarden. Als je naar die school ging, moest je op zondag verplicht naar de kerk. Voor christelijke kinderen heel gewoon, maar moslim kinderen moesten het ook, evenals de kinderen van niet-christenen. Wel een mooie regel eigenlijk. Misschien moeten wij die ook maar invoeren op Veerkracht. En trouwens, bij ons zijn alle leerlingen al christelijk. Geen idee trouwens hoe we het moeten controleren. Of we laten ze verplicht naar dezelfde kerk gaan, zijn we gelijk af van veel kerkelijke verdeeldheid! Moeten we nog wel op zoek naar een goede mix van dominee/priester/voorganger. Of Veerkracht stelt gewoon een bisschop aan…

duurzaamheid

Bij Pauw en Witteman werd gediscussieerd over duurzaamheid. Led-lampjes als cadeautje en sportauto’s met een accu. De laatste heeft een radius van 300 km. Mijn fiets heeft een radius, wanneer beide accu’s er aanhangen, van ongeveer 80 km. Geweldig naar je werk of de kerk. Het is leuk, verfrissend, avontuurlijk, gezond en ook nog duurzaam. Met het FIETSENPLAN heb je dan vervolgens ook nog belastingvoordeel!de eerste

Wanneer je op het wereldwijde web iets aan het zoeken bent, kom je regelmatig op verschillende weblogs. Een aantal van die blogs die ik bezocht, zetten me soms aan het denken. Hier en daar een glimlach of een mooie gedachte. Dat bracht me op het idee om aan de website van basisschool VEERKRACHT in Amsterdam een weblog te koppelen. Op school gebeuren zoveel dingen: ontroerende, gezellige, droevige en vaak ook hele mooie dingen. Daarnaast zijn er veel gebeurtenissen buiten school, die met het onderwijs te maken hebben. Wanneer ik dus een gaatje kan vinden hoop ik op deze weblog over zaken, gedachten en dingen die mij bezighouden, iets op het weblog te zetten.

Een van de jongens in de onderbouw moet er wel erg aan wennen dat er op donderdag een andere leerkracht voor de groep staat. Steeds weer zoekt hij de uitdaging bij een medeleerling. In mijn kamer moet hij zich verantwoorden voor zijn buitensporige acties en reacties. Uiteindelijk legt hij me uit hoe het komt. “Niemand wil naar me luisteren, vindt u het gek dat ik zo geworden ben?”

Over deze toch wel ontroerende klacht valt zoveel te zeggen. Maar soms moet je er gewoon even over nadenken. Even tot je door laten dringen wat er achter de woorden schuil gaat. Dat hoop ik bij de lezer van de blog ook een beetje los te maken. Even doordenken tot achter de zinnen en gedachten van een leerling, een collega, een familielid ofwel een blogschrijver.

Ik ben directeur van de gereformeerde basisschool Veerkracht in Amsterdam. De school noemen we ook wel een school voor bijbelgetrouw onderwijs. De juffen en meesters op mijn school zijn christenen die niet alleen lid zijn van een gereformeerde kerk, maar ook hun christen zijn willen delen met elkaar en de leerlingen in hun groep. Ze vertellen daarom de Bijbelverhalen, omdat ze daar zelf ook in geloven. Daarom bidden ze ook met leerlingen, omdat ze geloven dat God hen hoort!