Categorie: boeken

De economie van lans

Economie lijkt op het eerste gezicht niet zoveel te maken hebben met het basisonderwijs. Natuurlijk kun je allerlei economische wetten en regels loslaten op het primair onderwijs. Het onderwijs zal gelijk in het geweer komen en zeggen dat ze geen winstgevende instelling hoeft te zijn. Nu is dat laatste best te bestrijden. Want zeker moet een school, ook ‘mijn’ Veerkracht, winstgevend zijn. Leerlingen moeten immers voorbereid worden op de toekomst. Ze moeten allerlei basisvaardigheden onder de knie krijgen en school is daarin een onmisbare schakel.

Tjerk de Reus heeft een boeiend portret geschreven over Lans Bovenberg. Kortweg gezegd, een van de belangrijkste economen van ons land. Het heet DE BALANS VAN BOVENBERG. Het geeft op een hele simpele manier inzicht in economie en ook hoe je als christen daar in staat (kunt staan). Een zeer aan te bevelen boek voor leerkrachten. Zij immers bereiden kinderen voor op het grote mensenleven. Alle kinderen gaan vroeg of laat echt een rol in de economie spelen. Het mooie is dat Bovenberg consequent Gods Woord in zijn achterhoofd heeft. Hij zegt dan ook dat economie iets heilzaams moet bewerkstelligen. “Daar ligt de verbinding met de Bijbel. Wie de kans krijgt zich op te sluiten in zijn egocentrische belang, verkommert en raakt verbitterd. Vreugde vinden in het dienen van anderen leidt juist tot zegen” einde citaat pg 12. Dat wat de economie moet bewerkstelligen moeten wij op school ook doen. Wat je doet, wat leerlingen later doen, moet relevant zijn en een steentje bijdragen aan het welzijn van mensen. Zo zei Jezus het ook.

martin bril


Gisteren overleed Martin Bril. Hij was schrijver, columnist en ook trad hij soms op in het theater. Ook was hij regelmatig te zien op TV. Martin Bril was een bijzonder mens. Ik hield vooral van zijn stem. Een prachtige stem. Een stem die wel wat weg had van de stem van Bob Dylan. Van de laatste was hij fan. Ik ook trouwens. Daarnaast schreeft hij prachtige boeken. Zeer lezenswaardig is zijn boek over Napoleon. Zijn manier van verhalen vertellen, zijn manier van observeren, veel gereformeerden zouden daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Martin Bril stierf te jong werd gezegd in krant en op TV. Hoe wreed kan het leven zijn, zegt men. Ik bid dat onze goede God zich ook over Martin Bril ontfermd.

het element

Omdat een andere blogger mij er op attent maakte heb ik het boek, met de wat aparte titel HET ELEMENT, gekocht. Vreemd is het eigenlijk wel, dat iemand zo enthousiast over een bepald boek iets zegt, dat je daardoor geraakt wordt. Eenmaal bij de grootste boekhandel van Amsterdam werd ik overtuigd door de ondertitel. ‘Als passie en talent samenkomen’. En die ondertitel is voor een schoolmeester zeer herkenbaar. Want wanneer die twee elementen bij elkaar komen, dan ontstaat er vaak iets moois in de klas en bij leerlingen. Professor Wim ter Horst (de christelijke pedagoog) spreekt in zijn boeken vaak over Gouden Momenten. Anderen spreken van Shining Eyes. En Ken Robinson spreekt over Het Element!

Het gaat er om dat jij bij leerlingen echt ontdekt waar hun talenten liggen. Die talenten kunnen zo divers zijn. Zo divers als God ons allemaal gemaakt heeft. Vervolgens moet je dan met passie aan het werk met die leerlingen. Hen laten ontdekken waar bij hen de passie zit, ze positief benaderen, ze laten groeien in de dingen die ze goed kunnen. Ach ja, het worden dan niet allemaal beroemdheden of bekende kunstenaars, of … Maar kinderen moeten ontdekken waar ze sterk in zijn en waar ze voor willen gaan! Een lage CITO score doet er dan helemaal niet meer toe. Een leerling op school zei; ik ga toch met mijn handen werken. Zijn ogen straalden daarbij!

Daarom; zeer aanbevelingswaardig, HET ELEMENT.

waarom lijden

Wanneer je denkt, hardop zegt en ook gelooft dat de God van de Bijbel, de Enige is… Dan is dat een hoge pretentie. Gisteren hadden we het daarover in de kerk. Vervolgens stonden we ook stil bij het verband tussen die Enige en het lijden in de wereld. Waarom laat God het lijden toe? Waarom valt er zomaar een vliegtuig uit de hemel? Waarom ontploffen bommen in Irak? Waarom is een moeder van een de leerlingen doodziek? Een prachtig boek daarover heet DE UITNODIGING. In dit boek komt de vraag naar het waarom op een hele speicale manier aan de orde. Tegelijkertijd geeft het ook een ander beeld van God. Niet alle vragen krijgen een antwoord en dat is ook wat de Bijbel ons leert. Het kruis waar Christus voor ons stierf is als een Vader en een vriend, die altijd bij je is. Hou God aan Zijn liefde, dan krijg je antwoorden, maar niet alle waarom vragen worden beantwoord. De Enige slaat als vriend en Vader wel zijn armen om je heen!

christelijke poëzie

Gisteren was er in de VU een symposium naar aanleiding van een eeuw  christelijke letterkunde. Boeiende toespraken en veel bezoekers die een geur van christelijke letterkunde verspreiden. De slotspreker was Rien van de Berg; journalist, dichter en ook initiatiefnemer van het ‘Psalmen voor Nu’ project. Hij heeft een prachtig boek uitgegeven met honderden prachtige gedichten van christelijke dichters. Hij sloot af met de volgende prachtige zin: “Je leest tenslotte gedichten om bij je volle verstand het risico te lopen dat ze over jou gaan!’

Een oproep hierbij aan meesters, juffen, leraren en leraressen. Lees regelmatig een gedicht voor aan je groep of klas. Het kan net dat ene gedicht zijn dat het leven van een leerling verandert.