Categorie: boeken

Lezen, lezen, lezen…

Ik vraag me wel eens af waarom er zo’n verschil is tussen mensen. Er zijn mensen die lezen geen enkel probleem vinden, maar er zijn er ook die niet verder komen dan de reclameblaadjes van de supermarkt of de ondertiteling op het journaal. Voor beide is wat te zeggen trouwens. Toch wil ik het hebben over lezen. In mijn blogjes attendeer ik zo nu en dan wel eens op een boek. Soms zit je daar wel over te denken. Waarom een boek, waarom lezen? Je zou natuurlijk vroom kunnen beweren dat het begint bij de bijbel. En de bijbel is natuurlijk de overtreffende trap van boeken. Toch is me dat te kort door de bocht. Het is wel zo dat God zijn woorden doorgaf door middel van verhalen. Als je de verhalen van de bijbel niet kent, niet leest, niet op je in laat werken; dan begrijp je ook niets van God. Verhalen, het lijkt wel een scheppingsgegeven.

In de meivakantie heb ik daarom ook weer heerlijk gelezen. Omdat ik zo genoten heb geef ik ze door. Een recensie maakte me attent op ‘Het literaire aardappelschilgenootschap’. Ik heb de titel maar ingekort. Laat je echter niet weerhouden door de titel. Een prachtig en ook humoristisch boek, wat speelt in de tweede wereldoorlog. Er is zo goed weergegeven wat oorlog met mensen kan doen. Een aanrader.

Een één adem heb ik ook het boek van Suzanna Jansen uitgelezen. Misschien omdat ik uit Drenthe kom? Of vorig jaar met vrienden het gevangenismuseum in Veenhuizen heb bezocht? Of omdat ik Amsterdam zo’n bijzondere stad vind? Het zou allemaal kunnen, maar het was een aangrijpend verhaal over de voorouders van Suzanna Jansen. En natuurlijk is het bijzonder als je veel herkent. En dan echt van Veenhuizen tot en met Slotermeer. Lezen verruimt je blik en het doet daarom ook iets me jezelf. Wat is er nu mooier! Twee aanraders dus!

van groen naar grijs

Een prachtige titel voor het LETTERFESTIVAL in Doorn. Een waar genoegen om mee te maken. Otmoeting, samen zingen (een prachtige nieuwe melodie voor psalm 128) en luisteren naar muziek, cabaret en toespraken. Mooie aankoop gedaan. De verzamelde gedichten van Jaap Zijlstra.

Hij heeft uit eigen werk een voortreffelijke keus gemaakt. Om nog vaak uit de kast te pakken. Geweldig idee van de makers van dit boek om een CD bij de voegen met 92 gedichten gelezen door de dichter. Dat zouden ze nu bij elke nieuw te verschijnen bundel moeten doen.

Hoofdspreker was Antoine Bodar. Mochten ooit protestanten en roomsen elkaar vinden, dan promoveert priester Bodar, wat mij betreft, tot bisschop van de Amsterdamse kerk.

opvoedingscanon

De zoveelste zou je kunnen denken. Weer een canon. Maar deze keer is het goed gegaan. In Den Haag hebben ze een lijst ontworpen waarop allemaal zaken staan die belangrijk zijn bij de opvoeding. Natuurlijk valt er over te twisten, maar er staat heel veel nuttigs en goeds in. Moet je echt eens opzoeken en zeker de lijst invullen. Ik voel mezelf natuurlijk gepokt en gemazeld in opvoeden, maar ik heb er echt wat bijgeleerd. Jazeker, opvoeden is je gezonde verstand gebruiken, maar de wetenschap heeft allerlei opvoedingsvraagstukken al vaak uitgebreid onderzocht en komt dan tot opvallende uitspraken. Een paar voorbeelden die mij opvielen:

Kinderen kunnen al heel jong depressief zijn! Niet ontbijten van kinderen en pubers is een belangrijke factor voor overgewicht. En ook: begeleid drinken van alcohol, niet doen. Het drinken van alcohol zo lang mogelijk uitstellen. En, daar ben ik het van harte als schoolmeester mee eens; opvoeden doen ouders niet alleen. En tot slot een goede eye-opener; kinderen weten op internet niet zo maar alles op waarde te schatten!

mijn jaaroverzicht 2009

De kranten, de tv en ook de radio staan deze dagen bol van de jaaroverzichten en het terugblikken. Het kan haast niet anders of je gaat daardoor zelf ook nadenken over wat er in een jaar gebeurd is. Daarom mijn eigen overzicht. Natuurlijk is het maar een keuze, een persoonlijke. En het is voor mijn weblog, ook dat legt beperkingen op.

LEVEND WATER
Dit jaar verscheen rond de zomervakantie het 4e deel van de Bijbelmethode Levend Water. Nadat het project voor groep 8 tot en met 5 was afgerond, kwam er een doorstart voor groep 4 tot en met 1. Het belangrijkste van de methode is wel dat de bijbelvertellingen nog steeds centraal staan. Het meest niet zichtbare is dan ook de handleiding. Deze is via de website te downloaden en tegenwoordig ook in gedrukte vorm beschikbaar. Als projectleider ben ik trots dat de methode een succes is en zeer goed ontvangen binnen de gereformeerde scholen. Gelukkig zijn ook er steeds meer christelijke scholen die de methode aanschaffen. Ook is een editie van de werkboeken in de Herziene Statenvertaling. Komend voorjaar verschijnt het materiaal voor groep 3. Voor deze groep ontwikkelen we een prachtig ‘knieboek’.

AANBOUW
Onze jongste dochter ging in het voorjaar van 2009 de deur uit. Om het lege gevoel een beetje naar de achtergrond te duwen zijn we samen met de buren gaan uitbouwen. Omdat we van de gemeente Diemen een stukje grond konden bijkopen was het interessant om na te gaan denken over uitbreiding van de woonkamer. Het project vergde flink wat voorbereiding; aannemer zoeken, nadenken over wat je wel en niet wilt en ook zelfwerkzaamheid. Het resultaat mag er zijn. De firma HCB uit Oostzaan zij met ere genoemd. En tot op de dag van vandaag zijn we ontzettend blij met de ruime woonkamer die we nu hebben.

MUZIEK
In 2009 zijn we met regelmaat naar het Concertgebouw geweest. Al een aantal jaren hebben we een abonnement op het Nederlands Philharmonisch Orkest. Heerlijk om over te geven aan de meest uiteenlopende klassieke muziek. Daarnaast is het ook een voorrecht om zo dicht bij het Concertgebouw te wonen dat het gemakkelijk op de fiets is te doen. Het mooie van een abonnement is dat je elke keer weer verrast wordt. Een hoogtepunt was dit jaar de presentatie van de VEERKRACHT CD. Een mooie compliatie van succesnummers en het Veerkrachtlied. Trouwens nog steeds verkrijgbaar!
In oktober zijn we naar het optreden geweest van de ‘Sons of Korah’. Een groep Australische musici die de psalmen op een geweldige manier ten gehore brengen. Een hoogtepunt! http://www.sonsofkorah.com/

KERK EN SCHOOL
In school zijn we na de zomervakantie gestart met het Afrikaproject. Een van de mooiste onderdelen daarvan is dat we ook Afrikaanse kerkdiensten bezoeken. Zo is er al een keer een groep van school naar een Ghanese kerkdienst in Amsterdam-ZO geweest. Zo ontstaat er nog meer begrip voor elkaars kerkelijke culturen.
Bijzonder is dat veel leerkrachten van school echt betrokken zijn bij het werk van hun eigen gemeente. Of dat nu op gebied van gemeentestichting ligt, of op het gebied van muziek of kinderwerk; het is wel werken in Gods Koninkrijk.
Mooi is in dit verband ook dat de predikant van mijn eigen gemeente, de OPK, op bezoek kwam met een mede kerkenraadslid. Uitgebreid hebben we doorgepraat over het verband tussen school en kerk. Ikzelf ervaar het als hernieuwde belangstelling. In onze eigen gemeente zijn er 60 kinderen tussen 10 en 0 jaar. Een geweldig mooi gegeven! Het stelt vervolgens gezinnen voor de vraag over hoe we een school kiezen, wanneer een kind 4 jaar wordt. De komende jaren zal daar hopelijk nog veel over gesproken worden.

SAMEN
In school ontmoeten we elke keer weer ouders die lid zijn van de meest uiteenlopende kerken in Amsterdam. Ik persoonlijk ervaar dat elke keer als bemoedigend en mooi. Natuurlijk zijn er vele, vele verschillen. Natuurlijk zou je sommige kerken willen hervormen. Dat laatste is trouwens niet mijn taak als schooldirecteur.
Mooiste gebeurtenis in dit verband was dat op 18 juni 2009 de GKV en de CGK in Amsterdam elkaar erkenden als kerken van Jezus Christus en er daardoor volledige plaatselijke samenwerking kan ontstaan.

TE WIT
Onze Amsterdamse overheid houdt van alles bij. Zeker waar het gaat om kleur en prestaties. Een mooi voorbeeld daarvan is dat een gemeentelijk rapport uitspreekt dat de kleur van onze school te wit is voor de wijk Slotermeer-Geuzenveld. Een vreemde constatering aangezien wij een school voor heel Amsterdam zijn en zelfs voor leerlingen van buiten de gemeentelijke grenzen. Helaas haal je dan op een vreemde manier de krant van Amsterdam.

De economie van lans 2

Het bijzondere van het boek over Lans Bovenberg is, dat het ook vertelt over de mens Lans. Lans is lid van een evangelische gemeente en gaat daar soms ook voor. Er staat ook een prachtige preek in het boek. In hoofdstuk 5 vertelt Lans over zijn inspirators. John Piper is daar één van. Lans vertelt daar zeer inzichtgevend over. Over de oneindige vreugde die je zoveel oplevert in je leven. En dat in tegenstelling tot de gewone dagelijkse zaken die we zomaar centraal stellen in ons dagelijkse leven. Over winst en verlies gesproken. Nogmaals, zeer aanbevolen.

De economie van lans

Economie lijkt op het eerste gezicht niet zoveel te maken hebben met het basisonderwijs. Natuurlijk kun je allerlei economische wetten en regels loslaten op het primair onderwijs. Het onderwijs zal gelijk in het geweer komen en zeggen dat ze geen winstgevende instelling hoeft te zijn. Nu is dat laatste best te bestrijden. Want zeker moet een school, ook ‘mijn’ Veerkracht, winstgevend zijn. Leerlingen moeten immers voorbereid worden op de toekomst. Ze moeten allerlei basisvaardigheden onder de knie krijgen en school is daarin een onmisbare schakel.

Tjerk de Reus heeft een boeiend portret geschreven over Lans Bovenberg. Kortweg gezegd, een van de belangrijkste economen van ons land. Het heet DE BALANS VAN BOVENBERG. Het geeft op een hele simpele manier inzicht in economie en ook hoe je als christen daar in staat (kunt staan). Een zeer aan te bevelen boek voor leerkrachten. Zij immers bereiden kinderen voor op het grote mensenleven. Alle kinderen gaan vroeg of laat echt een rol in de economie spelen. Het mooie is dat Bovenberg consequent Gods Woord in zijn achterhoofd heeft. Hij zegt dan ook dat economie iets heilzaams moet bewerkstelligen. “Daar ligt de verbinding met de Bijbel. Wie de kans krijgt zich op te sluiten in zijn egocentrische belang, verkommert en raakt verbitterd. Vreugde vinden in het dienen van anderen leidt juist tot zegen” einde citaat pg 12. Dat wat de economie moet bewerkstelligen moeten wij op school ook doen. Wat je doet, wat leerlingen later doen, moet relevant zijn en een steentje bijdragen aan het welzijn van mensen. Zo zei Jezus het ook.

martin bril


Gisteren overleed Martin Bril. Hij was schrijver, columnist en ook trad hij soms op in het theater. Ook was hij regelmatig te zien op TV. Martin Bril was een bijzonder mens. Ik hield vooral van zijn stem. Een prachtige stem. Een stem die wel wat weg had van de stem van Bob Dylan. Van de laatste was hij fan. Ik ook trouwens. Daarnaast schreeft hij prachtige boeken. Zeer lezenswaardig is zijn boek over Napoleon. Zijn manier van verhalen vertellen, zijn manier van observeren, veel gereformeerden zouden daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Martin Bril stierf te jong werd gezegd in krant en op TV. Hoe wreed kan het leven zijn, zegt men. Ik bid dat onze goede God zich ook over Martin Bril ontfermd.

het element

Omdat een andere blogger mij er op attent maakte heb ik het boek, met de wat aparte titel HET ELEMENT, gekocht. Vreemd is het eigenlijk wel, dat iemand zo enthousiast over een bepald boek iets zegt, dat je daardoor geraakt wordt. Eenmaal bij de grootste boekhandel van Amsterdam werd ik overtuigd door de ondertitel. ‘Als passie en talent samenkomen’. En die ondertitel is voor een schoolmeester zeer herkenbaar. Want wanneer die twee elementen bij elkaar komen, dan ontstaat er vaak iets moois in de klas en bij leerlingen. Professor Wim ter Horst (de christelijke pedagoog) spreekt in zijn boeken vaak over Gouden Momenten. Anderen spreken van Shining Eyes. En Ken Robinson spreekt over Het Element!

Het gaat er om dat jij bij leerlingen echt ontdekt waar hun talenten liggen. Die talenten kunnen zo divers zijn. Zo divers als God ons allemaal gemaakt heeft. Vervolgens moet je dan met passie aan het werk met die leerlingen. Hen laten ontdekken waar bij hen de passie zit, ze positief benaderen, ze laten groeien in de dingen die ze goed kunnen. Ach ja, het worden dan niet allemaal beroemdheden of bekende kunstenaars, of … Maar kinderen moeten ontdekken waar ze sterk in zijn en waar ze voor willen gaan! Een lage CITO score doet er dan helemaal niet meer toe. Een leerling op school zei; ik ga toch met mijn handen werken. Zijn ogen straalden daarbij!

Daarom; zeer aanbevelingswaardig, HET ELEMENT.

waarom lijden

Wanneer je denkt, hardop zegt en ook gelooft dat de God van de Bijbel, de Enige is… Dan is dat een hoge pretentie. Gisteren hadden we het daarover in de kerk. Vervolgens stonden we ook stil bij het verband tussen die Enige en het lijden in de wereld. Waarom laat God het lijden toe? Waarom valt er zomaar een vliegtuig uit de hemel? Waarom ontploffen bommen in Irak? Waarom is een moeder van een de leerlingen doodziek? Een prachtig boek daarover heet DE UITNODIGING. In dit boek komt de vraag naar het waarom op een hele speicale manier aan de orde. Tegelijkertijd geeft het ook een ander beeld van God. Niet alle vragen krijgen een antwoord en dat is ook wat de Bijbel ons leert. Het kruis waar Christus voor ons stierf is als een Vader en een vriend, die altijd bij je is. Hou God aan Zijn liefde, dan krijg je antwoorden, maar niet alle waarom vragen worden beantwoord. De Enige slaat als vriend en Vader wel zijn armen om je heen!

christelijke poëzie

Gisteren was er in de VU een symposium naar aanleiding van een eeuw  christelijke letterkunde. Boeiende toespraken en veel bezoekers die een geur van christelijke letterkunde verspreiden. De slotspreker was Rien van de Berg; journalist, dichter en ook initiatiefnemer van het ‘Psalmen voor Nu’ project. Hij heeft een prachtig boek uitgegeven met honderden prachtige gedichten van christelijke dichters. Hij sloot af met de volgende prachtige zin: “Je leest tenslotte gedichten om bij je volle verstand het risico te lopen dat ze over jou gaan!’

Een oproep hierbij aan meesters, juffen, leraren en leraressen. Lees regelmatig een gedicht voor aan je groep of klas. Het kan net dat ene gedicht zijn dat het leven van een leerling verandert.