De economie van lans

Economie lijkt op het eerste gezicht niet zoveel te maken hebben met het basisonderwijs. Natuurlijk kun je allerlei economische wetten en regels loslaten op het primair onderwijs. Het onderwijs zal gelijk in het geweer komen en zeggen dat ze geen winstgevende instelling hoeft te zijn. Nu is dat laatste best te bestrijden. Want zeker moet een school, ook ‘mijn’ Veerkracht, winstgevend zijn. Leerlingen moeten immers voorbereid worden op de toekomst. Ze moeten allerlei basisvaardigheden onder de knie krijgen en school is daarin een onmisbare schakel.

Tjerk de Reus heeft een boeiend portret geschreven over Lans Bovenberg. Kortweg gezegd, een van de belangrijkste economen van ons land. Het heet DE BALANS VAN BOVENBERG. Het geeft op een hele simpele manier inzicht in economie en ook hoe je als christen daar in staat (kunt staan). Een zeer aan te bevelen boek voor leerkrachten. Zij immers bereiden kinderen voor op het grote mensenleven. Alle kinderen gaan vroeg of laat echt een rol in de economie spelen. Het mooie is dat Bovenberg consequent Gods Woord in zijn achterhoofd heeft. Hij zegt dan ook dat economie iets heilzaams moet bewerkstelligen. “Daar ligt de verbinding met de Bijbel. Wie de kans krijgt zich op te sluiten in zijn egocentrische belang, verkommert en raakt verbitterd. Vreugde vinden in het dienen van anderen leidt juist tot zegen” einde citaat pg 12. Dat wat de economie moet bewerkstelligen moeten wij op school ook doen. Wat je doet, wat leerlingen later doen, moet relevant zijn en een steentje bijdragen aan het welzijn van mensen. Zo zei Jezus het ook.