christelijke poëzie

Gisteren was er in de VU een symposium naar aanleiding van een eeuw  christelijke letterkunde. Boeiende toespraken en veel bezoekers die een geur van christelijke letterkunde verspreiden. De slotspreker was Rien van de Berg; journalist, dichter en ook initiatiefnemer van het ‘Psalmen voor Nu’ project. Hij heeft een prachtig boek uitgegeven met honderden prachtige gedichten van christelijke dichters. Hij sloot af met de volgende prachtige zin: “Je leest tenslotte gedichten om bij je volle verstand het risico te lopen dat ze over jou gaan!’

Een oproep hierbij aan meesters, juffen, leraren en leraressen. Lees regelmatig een gedicht voor aan je groep of klas. Het kan net dat ene gedicht zijn dat het leven van een leerling verandert.

excuses en harde stellingnames

Nu Andries Knevel diep door het stof gaat, is het goed om te bedenken, dat het zinvol is om na te denken over onze harde standpunten. Naar mijn idee is het verkondigen van ‘ijzeren’ meningen niet zonder gevaar. Te vaak moet een aantal jaren later afstand worden genomen van dat soort standpunten. Het is daarom goed om vandaag te bedenken wat je ‘ijzeren’ standpunten zijn. Vervolgens kun je bedenken hoe je over 5 of 10 jaar over deze kwesties denkt. Excuses en spijtbetuigingen, niks mis mee. Maar je kunt ze ook voorkomen. Twijfel kan je soms echt geloofwaardiger maken.

het leven als een musical?

Het is voorjaarsvakantie. Tijd om ‘leuke dingen’ te doen. Mijn vrouw kon via het ROC goedkoop aan kaartjes voor LES MISERABLES komen. Met dochter en haar vriend zijn we dus naar het prachtige theater Carré aande Amstel, geweest. Dat is al een belevenis op zich.

In de musical wordt midden in de revolutionaire ellende veel tot God geroepen en zelfs uitgespeeld dat de ‘goeden’ in de hemel komen. Een mooi gegeven. Je vraagt je af op zo’n moment wat er bij niet-christelijke toeschouwers blijft hangen. Morgen is het zondag, zouden ze er dan nog bij stilstaan?

psalm 119

Vanmorgen zijn we naar de Onafhankelijke Baptistengemeente geweest in Amsterdam-West. De dienst stond in het teken van PSALMEN VOOR NU. Aangezien ik een grote fan ben van deze eigentijdse psalmenvertaling, was het een geweldige ervaring. Het is ook een gemeente waar verschillende leerlingen van school zitten, dus het is leuk om daar ook eens te kijken. Verschillende psalmen passeerden de revue. Een indringende preek van Bert de Ruiter over psalm 56 paste mooi in dit geheel. Aan het eind hebben we heel psalm 119 gezongen. Een geweldige ervaring. Niels Dolieslager, de componist van de melodie, begeleidde zelf. Mocht u nog niet met Psalmen voor Nu op de hoogte zijn, koop dan één van de 4 CD’s. Rien van de Berg, een van de initiatiefnemers gaf de mooie uitspraak van een predikant door: “Het leed in het psalmboek, is even groot als het leed in de wereld.” Psalmen bestrijken dus de hele breedte van het leven! Psalmen verdienen om gezongen, gelezen en overdacht te worden. Ze worden niet voor niets Gods Liedboek genoemd.

duurzaamheid

Bij Pauw en Witteman werd gediscussieerd over duurzaamheid. Led-lampjes als cadeautje en sportauto’s met een accu. De laatste heeft een radius van 300 km. Mijn fiets heeft een radius, wanneer beide accu’s er aanhangen, van ongeveer 80 km. Geweldig naar je werk of de kerk. Het is leuk, verfrissend, avontuurlijk, gezond en ook nog duurzaam. Met het FIETSENPLAN heb je dan vervolgens ook nog belastingvoordeel!schepping of evolutie

Deze avond is op de EO een uitgebreid programma over het ontstaan van de wereld. Gelukkig kan daar in een heel open sfeer over gepraat worden. Vijfentwintig jaar geleden was dat wel anders. Johan Huibers, die tot het eind van deze week met zijn nagemaakte ark in Amsterdam ligt, wil alleen maar horen over 6 X 24 uur. Toch twijfelde zelfs Augustinus daar aan. Ik hoop maar dat op onze gereformeerde scholen wat verder verteld en gedacht wordt dan 6 X 24. Boven alles staat voor mij in ieder geval als een paal boven water; God heeft de wereld geschapen door zijn Woord!

identiteit in discussie

Veerkracht is één van de 23 scholen van GPOWN. Allemaal gereformeerde scholen. Ontstaan ‘vanuit’ de gereformeerde kerken vrijgemaakt zijn de scholen nog steeds de meest gesloten instellingen wat betreft het benoemingsbeleid. Oké, we hebben dan wel christelijk-gereformeerde broeders en en zusters toegelaten, maar hun aantal staat tot op heden nog steds niet in verhouding tot het aantal kerkleden van de CGK. Binnen de politiek is bijvoorbeeld al lang geen spraken meer van het GPV. Het GSEV is ter ziele, het GMV staat open en ook het ND is al sinds mensenheugenis geen Gerefomeerd Gezinsblad meer.

Een bezinning waard dus. Maar daarnaast moet ook nagedacht worden over de gereformeerde identiteit van onze school. Wat is er nu zo specifiek gereformeerd? Waar zetten we de grenzen en palen we af? Of moeten we helemaal geen piketpaaltjes zetten? Vragen te over. Er zal de komende jaren nog veel over vergaderd en gediscussieerd worden.

De leerkracht op een gereformeerde school doet er goed aan om ondertussen regelmatig voor de spiegel te gaan staan. Wat inspireert mij in mijn werk? Wat wil ik de leerlingen meegeven voor hun verdere leven? Durf ik met de leerlingen door te praten over mijn geloof en mijn relatie met God? Durf ik dan hardop te zeggen dat ik misschien ook wel eens twijfel? Hoe ga ik om met het gebed in de klas? Hoe praat ik over bovenstaande vragen met mijn collega juf en meester?

Vind je het lastig om echt je eigen gereformeerde identiteit te ontdekken, dan raad ik leerkrachten aan eens een paar maanden naar een niet-gereformeerde kerk te gaan. Probeer daar persoonlijke relaties aan te gaan, maar ook jezelf te blijven. Eén van de leden van de identiteitscommissie van onze school onderschrijft dit advies en spreekt vanuit eigen ervaring. Ondertussen is hij nog steeds van harte ronduit christelijk-gereformeerd. Waarvan akte.

basiswoordenlijst amsterdamse kleuters

Gisteren is op een taalconferentie een lijst met woorden gepresenteerd, die kleuters na twee jaar basisschool zouden moeten kennen. Daar zaten we op school natuurlijk met smart te wachten. Eerstdaags zullen onze beide kleuterjuffen dan ook hun broodjes opeten boven deze placemat. Ik denk dat ze regelmatig zullen uitroepen dat de ene kleuter weer meer woorden kent. Maar zo nu en dan zullen ze ook verdrietig worden omdat het bij een andere kleuter niet lukt.  woordenlijst

In de krant werd gelukkig benadrukt dat voorlezen en zelf lezen kinderen een grotere woordenschat oplevert. Het is dus verplicht vaders en moeders om voor het slapen gaan van uw kroost, eerst een halfuurtje voor te lezen. En word niet boos wanneer uw zoon of dochter in bed nog stiekem ligt te lezen. Een abonnement op de bibliotheek is wat mij betreft noodzakelijker dan de zoveelste sportclub. Lezen verbreedt de woordenschat en met een grotere woordenschat begrijpt het kind later wanneer het groot is, iets meer van het leven!

vreemde vogels

Ik zie een roodborstje in de tuin. De vetbol die er hangt is een magneet om vogeltjes te lokken. Ook mus en koolmees laten zich niet onbetuigd. Wat is Gods schepping mooi!

Gisteravond laat was er op de EO een prachtige documentaire. Ook daar waren veel vogels in te zien, mussen, kraaien en roofvogels. Geert Jan Lassche zette een prachtig portret neer van boer Brouwer uit Leusden die op zijn tweeënzestigste naar Frankrijk gaat emigreren. Allerlei diepzinnige redenen dwingen hem er toe om de vrijheid op te zoeken. Veel mensen zullen boer Brouwer, zijn vrijwel blinde knecht Hendrik en ook zijn vriendin, vreemde vogels vinden. Ondertussen zat de documentaire vol met mooie uitspraken van de boer. Starend over zijn land sprak hij de prachtige woorden: ‘Je wordt steeds rijper en rijper, totdat je geplukt wordt en naar een heel ander oord vertrekt.’

Wees daarom zuinig op vreemde vogels. Ze doen en zeggen soms dingen, waar gewone vogels zomaar aan voorbij vliegen.

slachtoffers in dendermonde

Vandaag staan de kranten en journaals bol van het drama in Dendermonde, België. Een hele trieste geschiedenis en natuurlijk gaan je gedachten uit naar de ouders en de families die getoffen zijn. Maar ik moest ook denken aan de dader van 20 jaar oud. Hij zal ongetwijfweld ook een vader en een moeder hebben. Op het journaal werd de jongeman met voornaam en beginletter van zijn achternaam, genoemd. Uit welk dorpje hij kwam werd ook niet verzwegen. De straat waar hij woont, de buren die hij daar heeft, ze zullen zeer geschokt zijn. Ik dacht aan het verdriet en de afschuwelijke wanhoop bij ouders, familie, vrienden, kennissen van de jongeman. En dan al die mensen die deze jongen kenden van school. Die hem les hebben gegeven, geprobeerd hebben om ook van deze knaap een zelfstandig denkend mens te ‘maken’, die verantwoordelijkheid kan dragen. Al die mensen worden ook opeens een beetje slachtoffer, net als de ouders en de families van de drie dodelijke slachtoffers.

Het brengt je gelijk bij de vraag of de omgeving, de school, het gezin, de samenleving iets hadden kunnen doen. Als je werkt in het onderwijs zetten je die vragen aan het denken. Zeker wanneer je leerlingen onder je hoede hebt die wat lastig zijn bij te sturen in hun gedrag. Een paar medicijnen die wel es willen werken, zijn in ieder geval; heel veel liefde, veel geduld en heel veel gebed.