Veel heil en zegen

Er valt veel te zeggen over 2010. We weten gelukkig niet wat ons allemaal te wachten staat, maar wel dat het weer een heftig jaar wordt. Hoezo? Eenvoudigweg omdat God, de hemelse Vader met ons meegaat. En in Zijn dienst is het nooit kalm en rustig, vandaar. Er staat vel te gebeuren, want ons agenda loopt al weer vol. Met afspraken, werk en allerlei gebeurtenissen die al gepland staan. Van de wekelijkse kerkdiensten tot de concerten, van verkiezingen tot vakanties. We kunnen er niet omheen.

Veel heil en zegen dus aan iedereen die zich verbonden voelt met onze school en het leuk vindt om mij te volgen op deze weblog. Heil komt van heilig. Je wenst de ander heilgheid toe; dat hij zich apart gezet moge weten door God. Daarnaast wens je de ander ook zegen toe; wat is er immers zinvoller en grootser om met Gods zegen door het leven te gaan?

De afgelopen dagen hebben we genoten van heerlijke oliebollen, ik kan het u niet onthouden. Zelf gebakken volgens een eeuw-oud recept!