Maand: juni 2012

kameraad baron

Vorig jaar verscheen van Jaap Scholten ‘Kameraad baron’. Ik had hem een paar gezien in een VPRO documentaire over Hongarije en Roemenië. November vorig jaar kocht ik de 7e druk. Het boek liep dus goed. Scholten schreef een documentaire over, zoals voor op het boek staat in de ondertitel; “een reis door de verdwijnende wereld van de Transsylvanische aristocratie”. Een boeiend verslag van gesprekken, reizen, feesten en persoonlijke indrukken. Scholten woont al jaren in Hongarije en heeft ook een Hongaarse vrouw. Zij is van aristocratische afkomst. Het communistische bewind heeft na WOII geprobeerd de complete aristocratie uit te roeien. Ze werden verdreven  uit hun huizen. Kwamen terecht in werkkampen, krotten, en velen overleefden het niet. Ook vluchtten duizenden naar het vrije westen. Dat alles heeft er toe geleid dat een complete laag als het ware uit de hele bevolkingsopbouw is weggesneden. Er is nog een klein gedeelte over en hun verhalen staan in ‘kameraad baron’. Boeiend, aangrijpend en soms ook verdrietig makend. Een boek om eens rustig lezen. Een paar citaten:

Zsigmond Mikes (1977) vertelt over de veranderingen in zijn Roemenië en eindigt dan aldus: “Het Transsylvanië van mijn grootmoeder bestaat niet meer. Die atmosfeer, die traditie, waarden en multi-etnische samenstelling bestaan niet meer. Ik ben bang dat hier dezelfde mens zal ontstaan als in Hongarije, en dat er daarom geen beter leven te verwachten is. Ook hier laten steeds meer mensen zich door materialisme leiden en hebben ze minder tijd voor elkaar, en wordt er meer en meer tijd besteed aan geld verdienen. In de dorpen zijn er gelukkig nog mensen die tijd hebben. De mens moet het middelpunt van het leven zijn. Ik wil omringd zijn door mensen die tijd hebben. Als men geen tijd heeft voor zinloze zaken, zal het niet beter zijn in Tokyo of New York.” (p. 363)

Ongetwijfeld kleefden er nadelen aan het semifeodale systeem – dat de kansen je te ontwikkelen en vooruit te komen in het leven ongelijk waren verdeeld bijvoorbeeld, een systeem dat in het nepotistische Oost-Europa overigens min of meer ongewijzigd in stand is gehouden -, maar het diepgewortelde besef dat men vóór alles een rentmeester diende te zijn leefde en is met de komst van het communisme verloren gegaan. Met de verdwijning van de aristocratie is de wereld kortademiger geworden. (Jaap Scholten op p. 375)

 

een insigne? nee toch!

Al van jongs af aan heb ik sympathie voor de Molukse zaak. Ik heb daar eerder over geschreven.  In Hoogeveen woonden veel Ambonezen, zoals trouwens in meer Drentse plaatsen. De treinkapingen bij Wijster en De Punt heb ik van nabij meegemaakt in de jaren 70 van de vorige eeuw. (december 75 en mei 77) Een paar weken geleden was er sprake van dat de minister van defensie alsnog de soldaten die hebben meegedaan om de trein in 1977 te ontzetten, nu nog te onderscheiden met een insigne. Inmiddels de zoveelste misser van minister Hillen. Het getuigt naar mijn idee van geen enkel respect voor de gevoelens van de in Nederland wonende Molukkers. Natuurlijk moest er destijds een oplossing geforceerd worden. Maar achteraf zijn er vele vraagtekens gezet bij de wijze waarop dit gebeurde. De treinkapers zijn koelbloedig “geofferd”, waarbij ook 2 gegijzelden het leven lieten. Ook al moest er toen iets gebeuren om de gijzelaars te ontzetten, het is redelijk gevoelloos om de betreffende militairen na zoveel jaren nog te onderscheiden. In de pers is indertijd veel geschreven over de goede afloop, maar hoe de Molukse kapers in feite werden afgeknald, dat bleef toch buiten beeld.

Al met al, is door de jaren heen de zaak van de Molukkers eigenlijk nog nooit goed op de politieke agenda komen te staan. Het zou de minister van defensie sieren wanneer hij zich daar vanuit zijn CDA achtergrond druk over zou maken. Ondanks de crisis in Europa, zou het mooi zijn wanneer in een nieuwe kabinetsperiode partijen zich buigen over het koloniale verleden en de onbetaalde rekeningen uit die periode. Een aantal rekeningen mogen heus wel een keer betaald worden!